Poplatky v roce 2017

15.01.2017 08:00

Poplatky v roce 2017 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2016.

Poplatek za "odpad" - 700 Kč za osobu s trvalým pobytem obci a 700 Kč za stavební objekt, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek ze psa - 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 150 Kč.

Další údaje pro platby

Zpět