Poplatek za odpad - nemovitosti bez hlášeného trvalého pobytu (rekreační objekty)

29.04.2014 13:59

Sazba poplatku za rok 2014 činí 700,-

Splatnost poplatku za nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Mimořádná pracovní doba v pokladně bude v sobotu 24. 5. 2014 od 8 do 12 hodin.

Zpět