Plán zimní údržby

08.01.2021 11:27

Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Zvánovice

Tento plán byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7/2019 na svém zasedání konaném dne 19.2.2019. Plán je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách a jeho plné znění je dostupné na následujícím odkaze:

Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Zvánovice - PDF

 

Zpět