Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

10.02.2011 23:35

Obecní úřad Zvánovice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-20/2009-209 oznamuje, že v budově Obecního úřadu ve Zvánovicích v úředních hodinách v pondělí a středu od 17:30 do 19:30 hod, v úterý od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod a na Katastrálním Pracovišti Praha-východ v kanceláři č. 254 v druhém patře (tel. 284043054),v období od 14.2.2011 do 25.2.2011, vždy v pracovních dnech v pondělí a středu od 8:00 do 17:00hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Zvánovice obce Zvánovice.

Podrobnosti viz oznámení na úřední desce

Zpět