Oslavy 270. výročí jmenování Ondřejova městečkem

05.09.2015 14:00

Obec Ondřejov Vás srdečně zve na oslavy

270. výročí jmenování Ondřejova městečkem Marií Terezií l. p. 1745

Kdy: 5. září od 14:00 hodin
Kde: ondřejovské náměstí

Program oslav:
14:00 Historický průvod v čele s kočárem s Marií Terezií
(od začátku obce Ondřejov směr od Mnichovic na náměstí)
14:15 Předání jmenovacího dekretu Marií Terezií starostovi obce
Blahopřání nejstarším občanům
14:30 Jevištní vystoupení (žáci ZŠ, rockenroll, rope skipping, taekwondo)
19:10 Vystoupení žáků hudební školy SKC Ondřejov
19:30 Koncert skupiny JH Trio se Zdenkou Tichotovou

Doprovodný program:
Výstava kronik a historických dokumentů z přelomu 18. a 19. století v základní škole
na náměstí doplněná historickými a současnými fotografiemi realizovaná ve spolupráci
se Státním okresním archivem Praha-Východ v Přemyšlení.
Stánky s občerstvením, jarmark, opékání buřtů (zdarma)

Více v pozvánce...

Zpět