Nařízení státní veterinární správy

05.06.2013 15:57

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“ jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
m i m o ř á d n á   v e t e r i n á r n í   o p a t ř e n í
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji.

 

Zpět