Místní poplatky2022

05.01.2022 15:52

Poplatky za odpad a ze psů bude možné hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zvánovice od 1.2.2022.

Další informace k výši poplatků a způsobům platby zde: https://www.obeczvanovice.cz/news/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu/ a podrobné informace k problematice odpadového hospodářství naleznete  ve zpravodaji Mlýnské kameny č. 2/2021

Zpět