Místní poplatky v roce 2021

08.01.2021 11:48

Místní poplatky na rok 2021

Poplatky za odpady

a) fyzická osoba, která má v obci hlášený trvalý pobyt

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 850,- Kč/ za osobu, děti do 15 let 750 Kč, třetí a další dítě do 15 let 0 Kč.

Splatnost: osoby s trvalým pobytem v obci do 28.2.2021, případně ve dvou stejných splátkách do 28.2. a do 30.6.2021, za nemovitost (rekreační objekt) jednorázově do 31.5.2021.

Platba je možná v hotovosti v pokladně OÚ od středy 13.1.2021 a dále pak v úředních hodinách pokladny (úterý 8-12 hod. a 13-16 hod, středa 13-19 hod.)

Z důvodu výjimečného stavu žádáme občany, aby zvážili možnost bezhotovostní platby:

  1. Odešlete platbu na číslo účtu: 9120201/0100, variabilní symbol:1340, před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné nebo evidenční (chaty)
  2. Potvrzení o provedení platby odešlete na e-mail obeczvanovice@gmail.com
  3. Do zprávy uveďte objem a počet odpadových nádob (120/240 l), případně zda požadujete známku na biopopelnici.
  4. Přibližně do týdne budete mít známky připravené k vyzvednutí na OÚ.

Známky na směsný odpad budou vydávány pouze pro trvale obydlené nemovitosti, přiměřeně počtu platících osob. Občané bez trvalého pobytu v obci mají možnost odkládat odpad do společných nádob na sběrném místě ve dvoře obecního úřadu a v chatové osadě

Poplatky ze psa

Výše poplatku je 100 Kč, za druhého a dalšího psa téhož majitele je sazba 150 Kč. Při bezhotovostní platbě uveďte variabilní symbol:1341, před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné nebo evidenční (chaty).

Veškeré dotazy týkající se místních poplatků posílejte prosím na adresu: obeczvanovice@gmail.com

Děkujeme za pochopení

Zpět