Mimořádné úřední hodiny - sobota, platby za likvidaci odpadu - rekreační objekty

28.04.2012 09:00

Mimořádné úřední hodiny - OÚ Zvánovice

  • Vybírání poplatků za likvidaci odpadu

Sobota 28.4.2012       9:00 – 11:00 hod.

Poplatníci (majitelé rekreačních objektů), kteří nemají trvalý pobyt v obci Zvánovice, jsou povinni zaplatit poplatek za likvidaci odpadu ve výši 500 Kč do 28.5.běžného roku (viz Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011). Po tomto datu je obec oprávněna dlužnou částku vymáhat s navýšením až 300 %.

Poplatky je možné hradit i v běžných úředních hodinách, bezhotovostně převodem na účet nebo poštovní poukázkou typu A (možno vyzvednout na poště).

Číslo účtu: 9120201                        Kód banky: 0100

Variabilní symbol pro platby za odpad: číslo domu nebo chaty a následuje 1340

Žádáme všechny plátce, kteří uhradili poplatek v nesprávné výši, aby doplatili rozdíl.

 

Zpět