Mateřský klub

09.12.2010 17:36

 

Pokračujeme….

 

Od 3.11.2010 každou středu od 10h (kromě prázdnin) v rozšířených prostorech Obecní knihovny ve Zvánovicích.

Zveme malé děti 0-6 let, jejich maminky, babičky, tatínky,…

Program: písničky s kytarou a obrázky, říkanky, maličké hry, malování, vyrábění a také samozřejmě hraní

S sebou.: přezůvky, pití (svačinku), 20 Kč na pomůcky a materiál

Těší se na Vás Monika Princlová, Eva Skuhrovcová a další,

případné info na 605 218 011

Komunitní centrum Zvánovice, o.s.,www.kc-z.cz

 

Zpět