Krizová opatření platná od 19.3.2020 0:00 hod

18.03.2020 23:48

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Nařízení platí samozřejmě i pro vstup do obchodu ve Zvánovicích, zákazníkům bez zakrytí dýchacích cest některým z výše uvedených ochranných prostředků nebude vstup umožněn!

 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v plném znění

Zpět