Komunální odpad

13.09.2010 10:49

Žádám zdvořile všechny občany v obci, aby více a důsledněji třídili komunální odpad. Třídí se nejen sklo, papír a plast do vyznačených kontejnerů, ale i biologický odpad, především tráva, větve stromů a keřů nesmějí přijít do kontejnerů ani popelnic. Od příštího roku nebudou popelnice ani kontejnery vyváženy, pokud v nich bude zjištěn tento odpad. Některé popelnice s obsahem biologického odpadu, trávy a větví nevyváží svozová firma již dnes. Pokud svozové firmě zjistí na skládce tento odpad, je firma pokutována. Do nádob nepatří též stavební odpad. Stavební odpad musí likvidovat každý stavebník na své náklady. Žádám též občany, aby neodkládali odpad v pytlích mimo kontejnery. Pytle bývají často roztrhány a odpad dělá nepořádek kolem kontejnerů. Pokud bude tento stav přetrvávat, bude zřejmě nutné vyčlenit pouze jednu nebo dvě hodiny denně na odkládání odpadu pod dozorem a jinak kontejnery zamčeny v ohradě. To se týká kontejnerů u prodejny.

Zpět