Kompostárna Struhařov

05.08.2014 14:19

Kompostárna Struhařov

Na tuto kompostárnu mohou občané z naší obce ukládat biologický odpad bezplatně. Musí však prokázat svou totožnost občanským průkazem. Občané s trvalým pobytem v obci Zvánovice se prokazují pouze tímto průkazem, ostatní občané obdrží na místním obecním úřadě ve Zvánovicích kartičku, která je bude opravňovat biologický odpad ukládat na tuto kompostárnu.

Provozní doba, kontakty a další informace: https://www.struharov.cz/technicke-sluzby-obce-struharov/kompostarna-struharov.htm

 

Zpět