Jak správně třídit odpad

13.03.2013 12:37

Žlutý kontejner na plasty + nápojové kartony

ANO Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů (čisté), mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. V naší obci nemáme samostatný kontejner na nápojové kartony, ty je možné odkládat do žlutého kontejneru.

NE Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, automobilové nárazníky.

Modrý kontejner na papír

ANO Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky nevadí, bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Zelený kontejner na sklo

ANO Jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin (vymyté). Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. 

Bioodpad - kompostování

ANO Zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, posekaná tráva, listí, větvičky, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy.

NE Kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje a tuky chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod., popel z uhlí, cigaret, prachové sáčky z vysavače, exkrementy masožravých zvířat, časopisy, plasty, sklo, kovy, kameny

Popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad

Sem odkládáme vše, co již není možné vytřídit. Pozor! Svozová firma upozorňuje, že pokud bude nádoba obsahovat bioodpad (tráva, ovoce, větve, keře atd.), nebude vysypána.

Zpět