I.T.V. CZ s.r.o. - Zákaznické centrum, kontakty

13.03.2013 13:07

Pro stávající zákazníky

Upozorňujeme na nutnost vrácení jednoho vyhotovení smlouvy na odvádění odpadních vod do kanceláře Zákaznického centra provozovatele. Změna v počtu osob nahlášených k odvádění odpadních vod ve smlouvě je možná pouze jednou ročně a tento údaj bude porovnán s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti evidovaných na OÚ Zvánovice.

Pro budoucí zákazníky

V momentu napojení nemovitosti přes kanalizační přípojku na kanalizaci pro veřejnou potřebu, žádáme o nahlášení dne připojení na kanalizaci, resp. započetí vypouštění odpadních vod co možná nejdříve do Zákaznického centra provozovatele. K uzavření smlouvy je třeba nahlásit zdroje pitné vody a počet osob trvale žijících v nemovitosti. Při připojení do 15. dne v měsíci bude za počátek vypouštění odpadních vod považován 1. den téhož měsíce, při připojení po 15. dni bude dnem vypouštění 1. den měsíce následujícího.

Upozorňujeme, že odběr vody nebo vypouštění odpadních vod bez existence Smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem je v rozporu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a Obchodními podmínkami provozovatele.

I.T.V. CZ s.r.o. - Zákaznické centrum

Kontakt : nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice, tel. : 323 607 782; mobil: 722 201 235  e-mail: sorj.provoz@seznam.cz

https://www.itvcz.eu/

 

Zpět