Důležité upozornění

13.03.2013 12:37
  • Dětské pleny a další hygienické potřeby patří do popelnice! Nesmí se vhazovat do kanalizace, ani do nádob na tříděný odpad.!
  • Rovněž olej z fritování se nesmí vypouštět do kanalizace, musí s ním být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
  • Je zakázáno vyvážet posekanou trávu do lesa a na jiná veřejná prostranství, Odbor životního prostředí Říčany může nařídit Obci Zvánovice likvidaci skládky a viník může být potrestán vysokou pokutou za černou skládku.
Zpět