Činnost HS Ondřejov - Zvánovice v roce 2008

17.03.2009 14:05

Honební společenstvo  Ondřejov  i v uplynulém roce 2008 zajišťovalo prostřednictvím honebního výboru a myslivců HS Ondřejov ochranu a péči o zvěř v honitbě. Pro zvýšení úživnosti honitby jsme zřídili políčka pro zvěř o výměře 5 ha, které byly osety kukuřicí, jetelem, ovsem, pšenicí a prosem.

Proso se nám velice osvědčilo, bere ho jak drobná zvěř, tak i zvěř spárkatá, proto letošní rok osejeme prosem více políček. Na obdělání políček jsme si pořídili vlastní trojradličný pluh, brány se smykem a starší secí stroj, abychom byli soběstační, protože byl stále větší problém v agrotechnických lhůtách někoho na tyto práce zjednat.

Požádali jsme i loni KÚ Středočeského kraje o dotaci na osetí políček, protože v honitbě byla od soukromých zemědělců z 80% oseta řepka olejka. Žádost o dotaci byla podložena osevním plánem a byla k naší radosti kladně vyřízena, takže jsme od  KÚ Středočeského kraje obdrželi dotaci ve výši 23 750 Kč. Dotace pokryje asi dvě třetiny nákladů na obdělání políček, třetinu musíme hradit sami.

Jarní brigády na úklid okolo silnic a černých skládek jsme ve spolupráci s OÚ organizovali jako v každém roce.

Kynologické akce u nás byly dvě a to jarní svod mladých psů a klubové BH slovenských kopovů.

Myslivecká stráž zasahovala hlavně v případě nepovolené technopárty 15. 11. 2008, kdy na Kubětinské louce zjistila přípravu nepovolené akce technopárty „Observatortech“ – (tak bylo prezentováno na internetu). Po výzvě k rozebrání aparatury a opuštění Kubětinské louky jsme museli čelit verbálním útokům zfetovaných a opilých individuí, povolali jsme policii ČR a starostu Ondřejova p. Macháčka, který povolal na pomoc ondřejovské hasiče.

 Po několika hodinách domluv a tahanic s opilci (došlo i k potyčkám), zabralo prohlášení policie, že povolá posily a doveze opilce na záchytku do Kolína a vozidlo s aparaturou nechá odvézt odtahovou službou. K večeru byla konečně aparatura demontována, ale neměl kdo s autem odjet, neboť technaři byli všichni opilí nebo zfetovaní. Auto jim bylo vyvezeno ke starému hřišti a na cestu do Kubětin dány zátarasy, neboť kromě třídenního hluku hrozilo i znečištění vodního zdroje pro hvězdárnu.

Společné úsilí myslivecké stráže HS Ondřejov, policie ČR, starosty Ondřejova a ondřejovských dobrovolných hasičů slavilo mimořádný úspěch, protože jak vidíme  v médiích, jinde se nepovolené technopárty zmařit těmto příživníkům  společnosti moc nedaří. Respektování práv vlastníků pozemků je těmto lidem naprosto lhostejné a přírodu dovedou jenom ničit.

Jako každý rok jsme pořádali plesy ve Zvánovicích a v Ondřejově, které se nám dobře vyvedly a získaný výtěžek bude použit na nákup krmení a medikace na rok 2009. 

Ochrana divoké populace zvláště drobné zvěře  v naší honitbě nás stojí stále větší úsilí, neboť zvěř je rušena silnou turistickou frekvencí celoročně, čtyřkolkáři, motorkáři i volně pobíhajícími psy, proto žádám občany k šetrnosti a ohleduplnosti k přírodě a jejím živočichům, jak v lese, tak i na polích. I když to ukládá zákon o myslivosti a lesní zákon, mnozí toto nedodržují a škodí nejen vlastníkům pozemků, ale celé společnosti, jak jsme se přesvědčili ve výše popsaném případu z listopadu  2008.

Václav  Pác  

Honební starosta HS Ondřejov

 

Zpět