Činnost HS Ondřejov - Zvánovice v roce 2009

17.03.2010 14:00

Honební společenstvo Ondřejov v roce 2009 prostřednictvím honebního výboru a myslivecké skupiny zajišťovalo péči a ochranu zvěře v honitbě HS. Na přikrmování zvěře srnčí bylo nakoupeno dostatečné množství obilnin, ovsa a pro drobnou zvěř pšeničného odpadu a také kukuřičného zrna. Pšeničné a ječné plevy do zásypů byly založeny již koncem srpna. Byla také obstarána kukuřičná siláž pro zvěř černou. Jako každoročně byla zakoupena medikační směs proti střečkovitosti srnčí zvěře. V roce 2009 bylo medikací ošetřeno plošně Ondřejovsko, tj. jižní část, severní část Zvánovice a Třemblaty bude medikována v roce 2010.

Honební výbor požádal loni o příspěvek na medikaci a krmení pro zvěř OÚ Ondřejov, který byl ve výši 8 500 Kč akceptován, a tímto honební výbor děkuje zastupitelům OÚ Ondřejov.

Již šestý rok obhospodařujeme myslivecká políčka. V Ondřejově bylo oseto 0.2 ha prosa a 0.2 ha jetele, na Zvánovicku bylo oseto 3.8 ha - kukuřicí, 1 ha, proso, 1 ha jetel, 1ha, směska 0.6 ha a 0.2 ha pohanky.

Tato políčka se významnou měrou podílí na úživnosti honitby, od jarních měsíců jetelinou, přes léto a podzim obilím a kukuřicí.

Na tato myslivecká políčka o celkové výměře 4.22 ha byl zpracován osevní plán a bylo požádáno na KÚ Středočeského kraje odboru ŽP, o dotaci dle dotačního titulu ve výši 21 110 Kč.

Koncem listopadu 2009 byla, po kontrole obnovy políček pracovníkem KÚ Stř. kraje ŽP, přiznána požadovaná dotace v plné výši, tj. 21 110 Kč. Při kontrole bylo zhodnoceno pracovníkem KÚ kladně naše úsilí a péče o úživnost honitby a se slovy: „Takto mají vypadat políčka pro zvěř, jak skladbou plodin, tak i pobytovými stopami zvěře", zakončil kontrolu sepsáním protokolu a přiznáním dotace.

Jako každoročně myslivci na jaře uklízeli okolo silnic v honitbě a průběžně jsme se věnovali černým skládkám v přírodě, které jsou každoročně opakovaným českým fenoménem, stejně jako ježdění čtyřkolek a terénních motocyklů po lese. Konečně se připravuje v parlamentu zákon, který bude tento problém řešit.

V roce 2009 myslivci kynologové odvedli na zkouškách úspěšně pro provoz honitby HS 3 slovenské kopovy , l amer. kokr.,1 český fousek, O kvalitě výcviku těchto lovecky upotřebitelných psů svědčí to, že všichni na zkouškách uspěli v l. ceně.

Pro kvalitní výcvik psů byla zřízena obůrka o výměře 1 300 m2, s 2 kusy černé zvěře. Pro tuto obůrku byl schválen farmový chov prasete divokého. Tento chov je řádně zaregistrován a přihlášen na veterinární správě okr. Praha-východ. Tímto bych chtěl poděkovat všem myslivcům, kteří se stavbě ohrady věnovali, neboť na kvalitě výcviku loveckých psů závisí odlov spárkaté zvěře a eliminace ztrát na zvěřině. Drobná zvěř je v naší honitbě v hlubokém existenčním podstavu, jsou patrné jen minimální stavy, hlavně u bažanta ale také i u zajíce.

Na kulturním poli jsme pořádali tradičně pro členy HS i ostatní občany našeho regionu oblíbené myslivecké plesy v Ondřejově a ve Zvánovicích s bohatou mysliveckou tombolou.

Výtěžek s těchto akcí bude použit na nákup krmení na příští rok 2010. Přeji Všem členům honebního společenstva, myslivcům a občanům našeho regionu šťastný rok 2010, aby nám příroda okolo nás ještě dál vydržela v dobrém stavu a proto jí musíme také alespoň trochu každý z nás pomoci...

Václav Pác

starosta HS Ondřejov


 

Zpět