Komunitní centrum

Občanské sdružení Komunitní centrum Zvánovice (KCZ) bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra k 11.10.2007 a založeno bylo 17.10.2007 ustavující valnou hromadou, na které byli zvoleni členové prezidia a dozorčí rady. 22.10. 2007 se zástupci KCZ zúčastnili představení strategického plánu místní akční skupiny MAS Říčansko o.p.s. v Infocentru v Mnichovicích, kde proběhla prezentace výsledků více než roční práce MAS Říčansko o.p.s. a MAS Servis Říčansko o.s. Byla podepsána partnerská smlouva KCZ s oběma těmito organizacemi.

Posláním KCZ je vytvářet podmínky pro setkávání lidí, pro rodiny s dětmi, pro posílení role rodinného života a pro rozvoj obce Zvánovice.
Cílem je vytvoření komunitního centra, které může připravovat a realizovat projekty na rozvoj obce Zvánovice a iniciovat či podporovat různé sportovně-kulturní a výchovně vzdělávací programy.
 
Chtěli bychom postupně a po krůčkách pracovat na aktivitách a projektech, které by vedly k vytvoření prostoru pro občany obce Zvánovice, od nejmenších po seniory.
Rádi bychom se podíleli na činnostech, které povedou k aktivnímu a spokojenému životu lidí ve Zvánovicích.
Jsme otevřeni Vašim návrhům a připomínkám a budeme velice rádi za Vaši iniciativu, nápady a spolupráci při organizování různých akcí.

Více informací, aktuality a fotografie z akcí najdete na https://kc-z.cz/.