Archiv článků

Autobusová doprava

09.12.2010 17:30
Od 12.12.2010 začíná platit nový jízdní řád. To znamená pro naši obec, že se začnou používat nově vystavěné zastávky na Kádově. Dopravce upozornil obec na zvýšení jízdného od 1.1.2011 a o rušení některých spojů. O zrušení určitých spojů rozhodne Zastupitelstvo Středočeského kraje po vyhodnocení, a...

Setkání pod Vánoční hvězdou

09.12.2010 17:29
Zveme všechny občany na tradiční setkání ve čtvrtek 23.12 2010 v 17. hodin  u místní kaple sv. Jana Nepomuckého. Teplé nápoje do přinesených hrnečků zajištěny.

Zdobení vánočních perníčků

09.12.2010 17:07
  Milé děti, maminky a babičky, zveme Vás na předvánoční  zdobení perníčků. Kdy?   V sobotu 18.12. od 9:30 Kde?  V rozšířených prostorech Obecní knihovny ve Zvánovicích Perníčky, poleva a pomůcky budou k dispozici. S sebou 20,- Kč/os. jako příspěvek...

Aktualizace

07.11.2010 23:20
Vložen zpravodaj Mlýnské kameny č. 4/2010

Aktualizace

13.09.2010 10:56
Byl uveřejněn zpravodaj Mlýnské kameny č. 3/2010 a aktualizována rubrika Současnost - informace o volbách, vodovodu, kanalizaci a odpadech.

Volby do Zastupitelstva obce

13.09.2010 10:54
Volby proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. Byla zaregistrována jedna kandidátní listina ve složení: Švarc Jaroslav, Hudecký Ivan, ing. Knížek Josef, Červenková Marcela, Veselý Zdeněk, Pácová Stanislava, Povýšil Václav, Matys František, Lazar Jindřich. (Další informace na Úřední desce -...

Vodovod

13.09.2010 10:52
Při dokončování vodovodu v obci je v současné době zapotřebí, aby občané, kteří se napojují na vodovod, urychleně připravili na svých pozemcích výkopy pro  položení potrubí do objektů, tak aby bylo možno napojit vodoměry. Tyto práce je nutné provést do poloviny října 2010. Koncem...

Kanalizace

13.09.2010 10:50
Výstavba kanalizace a čističky přechází do příštího roku, kdy bude ukončena. Vlastní připojování na  potrubí kanalizace se bude provádět po dokončení výstavby čistírny odpadních vod, to znamená zhruba kolem pololetí příštího roku. Do té doby bude provedeno zpevnění místních komunikací, z...

Komunální odpad

13.09.2010 10:49
Žádám zdvořile všechny občany v obci, aby více a důsledněji třídili komunální odpad. Třídí se nejen sklo, papír a plast do vyznačených kontejnerů, ale i biologický odpad, především tráva, větve stromů a keřů nesmějí přijít do kontejnerů ani popelnic. Od příštího roku nebudou popelnice ani...

Omezení autobusové dopravy, uzavírka komunikace III/11320 (Třemblat – Zvánovice)

02.08.2010 19:13
Z důvodu výstavby kanalizace v obci Zvánovice  nebudou v období od 2.8.2010 do 20.8.2010  zajíždět do Zvánovic některé autobusy linek 383 a 495. O víkendu 7.8.2010 až 8.8.2010 bude uzavřena  komunikace III/11320 v úseku Třemblat – Zvánovice. Více informací zde.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

29.05.2010 17:35
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 28.05. – 29.05.2010 Výsledek hlasování za obec Zvánovice

Pozvánka na zasedání OZ dne 6.5.2010

03.05.2010 17:12
Dne 28.4. byla na úřední desce vyvěšena pozvánka na zasedání OZ. Byly doplněny další zápisy z jednání OZ.

Aktualizace

29.04.2010 19:36
Vložen zpravodaj Mlýnské kameny č. 2/2010 Informace o volbách v květnu 2010.

Volby do Poslanecké sněmovny

27.04.2010 22:02
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 28.  května a sobotu 29. května 2010. Volební místnost na obecním úřadě bude otevřena v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod.

Úprava stránek, nové rubriky

22.04.2010 23:19
Dnes byly upraveny tyto stránky, došlo k přesunutí některých starších článků z rubriky Současnost do rubriky Historie. Pod nabídkou "Současnost" nyní najdete krátké zprávy o dění v obci, které již byly a některé budou otištěny ve zpravodaji "Mlýnské kameny". Pro snadnější orientaci na těchto...

Oznámení o nekonání oslav k 690. výročí první písemné zmínky o obci

22.04.2010 22:56
Vzhledem k probíhajícím stavbám vodovodu a kanalizace v obci rozhodlo zastupitelstvo obce o nekonání oslav v květnu letošního roku

Sběr nebezpečného odpadu

22.04.2010 22:47
Sběr nebezpečného odpadu se v letošním roce uskuteční dne 11.5 a 14.9 na obvyklém místě. Sběr pneumatik (pouze na osobní auta) 24.6.

Nová autobusová zastávka

22.04.2010 22:44
Dne 13.4.2010 proběhlo místní šetření ohledně zřízení a umístění 2 autobusových zastávek na Kádově. Výstavba zastávek bude provedena v druhém pololetí letošního roku v prostoru "U Vrtule".

Pobočka mateřské školy

22.04.2010 22:39
Pro naprostý nedostatek míst v okolních mateřských školkách, především pro předškolní děti, probíhá se sousední obcí Ondřejov jednání o zřízení dočasné školky v prostorách bývalého Obecního úřadu v č.p.99. Tato dočasná školka by byla pod správou MŠ v Ondřejově od 1.9.2010. 

Vodovod a kanalizace - uzavírání smluv a příspěvek na kanalizační přípojku

22.04.2010 22:35
Pokračuje výstavba vodovodu, především vodovodních řadů v obci. V měsíci květnu bude zahájeno provádění přípojek k jednotlivým domům, případně na nezastavěné parcely. Postup bude probíhat od okrajů obce (od Třemblat, Boučí, Marjánka, Kádov) tak, aby byl ponechán volný průjezd k Dolejšímu ...

Informace OÚ zveřejněné ve Zpravodaji Mlýnské kameny č. 1/2010

22.04.2010 22:13
Vodovod Zvánovice V současné době jsou podepisovány Smlouvy o finančním příspěvku na technickou infrastrukturu obce Zvánovice a o zřízení vodovodní přípojky. Tyto smlouvy jsou uzavírány na základě vámi podaných žádostí o zřízení vodovodní přípojky a napojení na obecní vodovod. Rovněž se...

Nové stránky

12.04.2010 13:15
Vítáme Vás na nových stránkách obce Zvánovice. Tyto stránky jsou zaregistrovány na nové adrese: https://www.obeczvanovice.cz/. V současné době je sem přenesena většina obsahu z původních stránek. Postupně budou doplňovány nové  a aktualizovány původní články. Také zde naleznete všechna dosud...

Veselé příhody myslivecké

17.03.2010 14:39
Ze vzpomínek na veselé příhody myslivecké, pana Jana Medřického, které mi vyprávěl v květnu r. 2003 ve svých 100 letech: Pan Medřický měl starou kozu a při honu o svačině na ní přišla řeč: „Jářku chlapi, co já s tou starou kozou budu dělat, já jí dám zdarma mysliveckému sdružení.“ A...

Myslivost ve Zvánovicích

17.03.2010 14:36
Myslivci a myslivecká činnost - Právo výkonu myslivosti, patří k obci Zvánovice již od začátku dvacátých let minulého století a vzniku Československé republiky. Jako vznikaly spolky dobro-volných hasičů, baráčníků a sokola, tak i občané mající zájem o myslivost zakládali spolky - honební...

Činnost HS Ondřejov - Zvánovice v roce 2009

17.03.2010 14:00
Honební společenstvo Ondřejov v roce 2009 prostřednictvím honebního výboru a myslivecké skupiny zajišťovalo péči a ochranu zvěře v honitbě HS. Na přikrmování zvěře srnčí bylo nakoupeno dostatečné množství obilnin, ovsa a pro drobnou zvěř pšeničného odpadu a také kukuřičného zrna. Pšeničné...

Knihovna

21.02.2010 17:51
Aktualizace - změna knihovnice, nová otevárací doba, nabídka služeb

Činnost HS Ondřejov - Zvánovice v roce 2008

17.03.2009 14:05
Honební společenstvo  Ondřejov  i v uplynulém roce 2008 zajišťovalo prostřednictvím honebního výboru a myslivců HS Ondřejov ochranu a péči o zvěř v honitbě. Pro zvýšení úživnosti honitby jsme zřídili políčka pro zvěř o výměře 5 ha, které byly osety kukuřicí, jetelem,...

Zpráva o činnosti spolku za rok 2008

17.03.2009 11:30
V sobotu 21. února 2009 jsme se sešli na našem výročním sedění, za hojné účasti hostů, především sousedů a tetiček z okolních i vzdálenějších obcí. Po slavnostním zahájení podali jednotliví činovníci své zprávy a soused vzdělavatel četl úryvky ze staré obecní kroniky. Následovaly zdravice...

Zpráva za rok 2008

17.03.2009 11:22
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Chtěli bychom Vás seznámit s činností místní rybářské organizace v roce 2008. V loňském roce jsme měli 73 členy. Jsou mezi námi nejen obyvatelé Zvánovic, ale také okolních obcí a chataři. Jak je z toho patrné, nejsme právě malá organizace a na zajištění činnosti potřebné k...

Činnost HS Ondřejov - Zvánovice v roce 2007

17.03.2008 14:27
Honební výbor se schází každé čtvrtletí a schůze probíhají současně s mysliveckým výborem. Na schůzích je připravován plán činnosti HS, jsou řešeny provozní záležitosti a prováděny úkoly odboru životního prostředí a státní správy. Myslivci HS Ondřejov v rámci plánu ochrany zvěře a péče o...