Archiv článků

Ukliďme si Zvánovice

13.04.2013 09:00
Ukliďme si Zvánovice aneb přivítejme jaro v čistém sobota 13.4.2013 Sraz v 9:00 hodin na Růžovém náměstí ve Zvánovicích   Na místě dostanete pytle a rukavice. S sebou si přineste lopaty, hrábě, motyčky... Na závěr si opečeme buřty. Akci pořádá Okrašlovací spolek Zvánovice a Obec Zvánovice

Velikonoční neděle aneb vítání jara

31.03.2013 11:00

Maškarní ples

23.03.2013 20:00
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků ve Zvánovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční MAŠKARNÍ PLES který se koná v sobotu 23. března 2013 v sále Sokolovny ve Zvánovicích K tanci i poslechu zahraje Studio 95 Začátek ve 20.00...

Vítání občánků - seznamy

13.03.2013 13:25
Dítě získává po narození trvalý pobyt  podle místa trvalého pobytu matky. Není povinností rodičů dítě přihlašovat, avšak žádáme rodiče, aby tak učinili. Ohlašovna se o narození dozví se zpožděním a včasné ohlášení nám pomůže např. při sestavování seznamů pro vítání občánků nebo předpokladu...

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

13.03.2013 13:24
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana...

Hlášení trvalého pobytu

13.03.2013 13:23
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.  Kdo ohlašuje místo pobytu: občan České...

I.T.V. CZ s.r.o. - Zákaznické centrum, kontakty

13.03.2013 13:07
Pro stávající zákazníky Upozorňujeme na nutnost vrácení jednoho vyhotovení smlouvy na odvádění odpadních vod do kanceláře Zákaznického centra provozovatele. Změna v počtu osob nahlášených k odvádění odpadních vod ve smlouvě je možná pouze jednou ročně a tento údaj bude porovnán...

Kanalizace - informace provozovatele

13.03.2013 12:57
Kanalizace v obci Zvánovice byla vyprojektována a je provozována jako oddílná, tudíž do této kanalizace je dovoleno vypouštět pouze komunální odpadní vody a nepatří tam dešťové a jiné balastní vody. V současné době máme za sebou již více jak rok zkušebního provozu čistírny odpadních vod a...

Stanovení objemu vypouštěných odpadních vod

13.03.2013 12:47
Tato problematika je legislativně řešena: zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001...

Jak správně třídit odpad

13.03.2013 12:37
Žlutý kontejner na plasty ANO Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů (čisté), mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. NE Mastné obaly...

Důležité upozornění

13.03.2013 12:37
Dětské pleny a další hygienické potřeby patří do popelnice! Nesmí se vhazovat do kanalizace, ani do nádob na tříděný odpad.! Rovněž olej z fritování se nesmí vypouštět do kanalizace, musí s ním být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Je zakázáno vyvážet posekanou trávu do lesa...

Proč třídit odpad

13.03.2013 12:33
Důvodů je mnoho a nelze se všemi v tomto krátkém článku podrobně zabývat. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Obec svozové firmě platí nejen za svoz komunálního, ale i tříděného odpadu. Obec Zvánovice má...

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.03.2013 12:26
Poplatek platí: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na...

Rybářský ples

16.02.2013 20:00
Tradiční rybářský ples se bude konat dne 16.2.2013 od 20.00 hodin v sále místní restaurace. Vstupné je 100,-Kč. Srdečně vás i vaše známe zveme a těšíme se na vaši účast. Bude jako vždy připravena bohatá tombola  a věříme, že se společně dobře pobavíme. Rybáři Zvánovice

2. Zvánovický masopust

16.02.2013 11:00
Okrašlovací spolek Zvánovice o.s. pořádá ve spolupráci s Obcí Zvánovice 2. Zvánovický masopust. Připraveny jsou vepřové pochoutky, sladké a slané dobroty včetně masopustních koblih a soutěže mj. o jitrničky, tlačenku a pivo. Účast přislíbila např. Naďa Konvalinková, Patrik Rozehnal a Eduard...

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Ondřejově

01.02.2013 09:00
Oznámení o zápisu dětí do I. ročníku základní školy (soubor PDF - otevře se v novém okně)

Nabídka pracovního místa

28.01.2013 12:00
OÚ Struhařov nabízí volné pracovní místo Vedoucího Tecnických služeb obce Bližší informace zde - soubor se otevře v novém okně

Pozvánka na ples SDH Zvánovice

26.01.2013 20:00
Sbor dobrovolných hasičů ve Zvánovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční HASIČSKÝ PLES Který se koná v sobotu 26. ledna 2013 v sále Sokolovny K tanci i poslechu zahraje HITOS Začátek ve 20.00 hodin * Vstupné 100 Kč * Bohatá tombola     Plakát ke...

Výsledky voleb

12.01.2013 12:47
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013   Po zpracování budou výsledky hlasování dostupné na tomto odkazu: https://volby.cz/pls/prez2013/pe  

Myslivecký ples

05.01.2013 19:30
MYSLIVCI „HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA“ ONDŘEJOV si Vás dovolují pozvat na tradiční MYSLIVECKÝ PLES s bohatou mysliveckou tombolou který se koná sobotu 5. ledna 2013 v sále místního hostince ve Zvánovicích začátek v 19.30 hodin k tanci a poslechu hraje, taneční orchestr „ATLANTIK“pod...

Přivítejme Nový rok společně

31.12.2012 23:30
PŘIVÍTEJME NOVÝ ROK SPOLEČNĚ Okrašlovací spolek Zvánovice si vás dovoluje pozvat na PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK 31. prosince 2012 ve 23:30 hod. Růžové náměstí ve Zvánovicích Rádi bychom takto poděkovali občanům Zvánovic za celoroční přízeň. Jde o příjemné sousedské setkání při sklence sektu...

Setkání pod Vánoční hvězdou

23.12.2012 17:00
Obec Zvánovice a Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Vás srdečně zvou na tradiční SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU v neděli 23. prosince 2012 v 17 hodin u kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zvánovicích Budou podávány horké nápoje do vlastních přinesených hrnečků.

Doplňkový zápis do MŠ na školní rok 2012/2013 - výsledky zápisu

22.12.2012 12:00
Výsledky zápisu - soubor se otevře v novém okně   Termín odevzdání žádosti je 7.12.2012 do 12:00 hod MŠ pobočka Zvánovice, Školní 99  Kriteria přijímacího řízení   

Rozsvícení vánočního stromu

01.12.2012 16:00

2. Svatomartinská lampionová párty

10.11.2012 16:00
Okrašlovací spolek Zvánovice a obec Zvánovice 2. SVATOMARTINSKÁ LAMPIONOVÁ PÁRTY sobota 10.11.2012 od 16 do 20 hodin Program večera: lampionový průvod od 17 hodin setkání občanů občerstvení soutěže pro děti i dospělé Soutěž o nejoriginálnější lampion

Nové fotografie

17.10.2012 16:10
Dnes byly přidány nové fotografie ze Svatohavelského posvícení a z Vítání občánků.

Svatohavelské posvícení ve Zvánovicích

13.10.2012 14:00
Okrašlovací spolek o.s. a Obec Zvánovice si vás dovolují pozvat na SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ v sobotu 13. října 2012 od 14:00 do 18:00 hod. na "place" ve Zvánovicích   Čeká vás: moderovaný zábavný program plný hudby a soutěží spousta stánků s tradičními posvícenskými...

Dětské hřiště

23.09.2012 09:00
Pozvánka

Fotografie ze Závodů přes rybník

07.08.2012 08:05
Byly dnes vloženy na webové stránky.

Závody přes rybník

04.08.2012 13:00
Sbor dobrovolných hasičů ve Zvánovicích pořádá dne 4. srpna 2012 od 13 hodin u rybníku Dolejšák TRADIČNÍ ZÁVODY PŘES RYBNÍK Závodí se v disciplínách:         Přejezd po lávce na...