1. sv. válka

Přišla válka vypovězena Rakouskem 28. července Srbsku r. 1914. Z počátku narukovalo mužstvo do 37 let. Rád nešel nikdo. Prodloužením války museli na vojnu i nevojáci a to až do padesáti let. Za války bylo zle, o životní potřeby bylo nejhůř. Vláda rakouská prováděla rekvizici za rekvizicí, odvody za odvody, tak, že nezbyla mužská ruka k obdělání půdy. Mužstva od 18 do 50 let počítalo se kolem 105, z nichž povoláno na vojnu 85 mužů. Z techto 85 mužů 22 jich bylo usmrceno, 24 padlo do zajetí, nejvíce bylo zajatých v Rusku a Itálii, 13 zajatců vstoupilo do legie. Jeden legionář Josef Procházka kovář, syn Františka Procházky byl zabit na Italské frontě 27. 10. 1918, den před naším státním převratem.

 

Dlouholetou válkou vojáci vypovídají poslušnost a dezertují. Za skrýši jim sloužily okolní lesy, všech bylo kolem 15 mužů. Záchrana od trestu, který je čekal, byl den 28.říjen den našeho státního převratu.

 

Dvacátý osmý říjen oslavován s velkým nadšením. Co označovalo znak rakouské monarchie, ničilo se a pálilo. Občanstvo se cítilo šťastné.